Wat we doen

Voor coaches, psychologen & gespreksvoerders

In trainingen en workshops leer je positieve psychologie toe passen. Door motiverende, waarderende en oplossingsgerichte technieken kun je je cliënt zichzelf laten groeien. Practice what you preach is daarbij belangrijk: onze workshops en trainingen laten zien hoe het werkt door het zelf ook toe te passen. Ervaringsgericht leren op basis van wetenschappelijke inzichten. We willen dat mensen na een training zichzelf in staat achten om technieken als de wondervraag, waarderende coaching en meer ook echt toe te passen. Een deel van ons aanbod vind je onder het Bureau voor Positieve Psychologie.

Voor wie tegen stress aan loopt

Met mindfulness leer je bij ons beter met negatieve emoties om te gaan. Door te werken aan je psychologisch kapitaal vergroot je je capaciteit om met stress en moeilijke situaties om te gaan. We coachen je om je zelfvertrouwen te vergroten. Soms doen we dat in individuele coaching – aandacht voor jouw specifieke situatie en jouw behoeftes. In groepen geven we concrete trainingen waarin je praktische vaardigheden aan leert om beter met die stress om te gaan. Dat kan particulier of in-company.

Voor werkenden & leidinggevenden

We bieden training en coaching voor je professionele ontwikkeling. Dat kan gaan over je sterke kanten en talent, over het leren toepassen van waarderende leiderschapsstijlen of het vergroten van je veerkracht en stresshantering. Ook trainen we zelfsturende teams. Onze trainingen zijn gebaseerd op moderne wetenschappelijke theorieën over organisaties en groepen. Deze trainingen zijn zowel met open inschrijving als georganiseerd binnen een bedrijf.